Príprava vozidla a absolvovanie STK

Túto službu poskytujeme hlavne preto , aby zákazníci nestrácali čas čakaním na STK ,EK a aby mali istotu,že vozidlo

pred kontorolou bude pripravené a tým sa vyhli dalsím opakovaným kontrolam pri technických nedostatkoch

zistených pri samotnej kontrole.