Cennik služieb

 

       
 osobné vozidlá 1 Hod.    20,- €  
úžitkové vozidlá 1 Hod.    30,- €  
geometria (kontrola + nastavenie)  od  25,- €  
nastavenie svetiel     4,-  €  
kontrola klimatizácie (plnenie)  od  30,- €  
montáž ťaž. zar.  od  45,- €  
montáž park. senz.  od  40,- €  
vým oleja + filt.   od  10,- €  
výmena brz.kvap.   od  10,- €  
výmena nemrz.kvap. (kontrola hustoty)  od  10,- €  
lakovanie 1 diel (vrátane materiálu)  od 100,- €  
       

 

                                                ceny sú uvedené  bez DPH